Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Agenda ALV 2022

Beste leden hierbij de agenda voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2022 welke zal plaatsvinden op maandag 25 april aanvang 19.45 met koffie of thee, en de ALV start om 20.00 uur, tussendoor zal een pauze worden ingelast. De agenda staat hier vermeld.

Agenda ALV BIT.NL d.d. 25 april 2022 aanvang 20.00 uur
(Koffie vanaf 19.45)

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 27 september 2021
4. Uitreiking procentenbeker junioren en senioren
5. Jaarverslagen 2021
a. Algemeen
b. Gebouw en terrein
c. Ledenadministratie
d. Technische zaken
e. Sponsorcommissie/PR
f. 55+ groep
g. Bedrijfstafeltenniscompetitie (BTC)
h. Financiën:
i) Verslag kascommissie
ii) Financieel verslag
iii) Benoeming kascommissie
6. Beleidsplan algemeen en technisch met aanpassingen
7. Financiële begroting 2023
8. Contributie 2023
9. Bestuursverkiezing
     – Geen aftredende bestuursleden,
     – Remco Bosch heeft bedenktijd gevraagd om eventueel af te treden na de ALV van 2023.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Locatie: Langekampweg 8, 6715 AV Ede