Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Programma TTV EDE/EdeStad.nl BedrijfsTafeltenniscompetitie

Najaar 2022

Beste deelnemer(s)

In deze bijlage tref je het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltenniscompetitie Najaar 2022 aan.
Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning..

Organisatie

Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Voorzitter: Arjan de Boer ​(​ ​Email:​ ajgdeboer@gmail.com ​ ​of 0625336623)
Competitieleider: Peter​ ​Groen​ ​(Email: petergroen6741@gmail.com of 0623229316)
Publiciteit en tafelindeling:​ ​Wim​ ​Spelt​  wdspelt@hotmail.com / 0612179646 

Deelnemers

Er​ ​doen​ ​deze​ ​aflevering​ ​11​ ​teams​ ​mee. We mogen 1 nieuw team verwekomen te weten B & M Transport Service B.V., gevestigd in Ede. B & M Transport en Service B.V. is een allround logistiek bedrijf waarbinnen koeriersdiensten/distributie en overslag plaatsvinden. Ook geconditioneerd- en diepvriesvervoer zit in hun pakket. Het team van Bit.nl gaat verder onder de naam Suksabai B.V., Suksabai beweegt op het gebied van Welness Beauty en Massage en is gevestigd in Ede. We wensen deze teams veel speelplezier en gezelligheid toe. Ede​ ​Stad​ ​blijft​ ​ook​ ​nu ​haar​ ​naam verbinden ​ aan​ ​onze​ ​competitie​ ​met​ ​verslaglegging​ in​ ​Ede​ ​Stad​ ​Digitaal​ ​en ​in de woensdagkrant. De​ ​speelavond ​ is​ ​ de​ ​ donderdag.​ ​ Er is door de competitiecie. besloten dat er in principe geen wedstrijd kan worden verzet. In een enkel geval(calamiteit) kan de wedstrijdleiding een wedstrijd verzetten. Een verzoek daartoe kan 1 week van tevoren via Wim Spelt  ingediend worden(emailadres en mobiele telefoonnummer zie hierboven). Wim Spelt communiceert dit met alle commissieleden en kan bij uitzondering beslissen of deze wedstrijd wordt verzet. Verzette wedstrijden dienen altijd in dezelfde week of de week erna te worden ingehaald.

Poule systeem

Gekozen is om het systeem zodanig op te zetten dat er voor een ieder zoveel mogelijk gespeeld gaat worden. Daarom is er gekozen voor dezelfde opzet als in de vorige competitie, dus 1 poule van 11 teams waarin alle teams 1x tegen elkaar spelen.
Een week nadat de reguliere competitie is afgelopen spelen we het individuele- en bedrijfstoernooi.
Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld is bekend wie de winnaar is van deze najaar editie.
Deze aflevering wordt gespeeld conform het NTTB systeem, dus elke partij is 1 punt. Voor de procentenbeker(individueel) tellen alle games mee. Er wordt gespeeld volgens het best of three systeem. Er kan door een team dus maximaal 10 punten per wedstrijd worden gehaald.
Het voorgiftsysteem blijft hetzelfde als in de afgelopen voorjaar editie. In dit systeem begint iedereen met 0 punten maar moet de sterkste qua klasse meer punten scoren.

Dit systeem verloopt dan als volgt:

Bij 1 klasse verschil moet de sterkste speler tot 13 punten spelen, de minst sterke tot 11 punten
Bij 2 klassen verschil tot 15 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 3 klassen verschil tot 16 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 4 klassen verschil tot 17 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 5 klassen verschil tot 18 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 6 klassen verschil tot 19 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 7 klassen verschil tot 20 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 8 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 9 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 10 punten
Bij 10 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 9 punten
Bij 11 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 8 punten
Bij 12 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 7 punten
Bij 13 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 6 punten

De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten van de wedstrijden van het voorjaar 2022, waarbij wel rekening is gehouden met de nieuwe puntentellingen. Hierdoor kunnen sommige spelers die net onder 60% scoorden of daarnet op of boven zaten een klasse hoger zijn ingedeeld. Dit is door de commissie zorgvuldig bekeken en unaniem vastgesteld. Door deze puntentelling is dit ook niet meer dan redelijk, immers de sterkere speler heeft ook meer kans om punten te behalen. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen en tevens worden meegezonden met dit document. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald.
Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie geldig.
Een deelnemend team mag tijdens een wedstrijd maximaal twee spelers opstellen die regelmatig in competitieverband tafeltennisbond ( NTTB/Gelre of andere NTTB afdeling) spelen. Als competitiespelers worden beschouwd spelers die gemiddeld minimaal vier keer in competitieverband bij de NTTB/Gelre of andere afdeling zijn uitgekomen. Daarbij wordt gekeken naar het afgelopen seizoen 2022.
De competitieleider (Peter Groen) zal dit bewaken.
De commissie is zich er terdege van bewust dat het een bedrijfstafeltenniscompetitie is en moet blijven. Daaraan wil zij vooralsnog niet tornen. Wel zullen de regels naar de geest en niet alleen naar de letter in een voorkomend geval worden gehanteerd.

Start en einde

Op donderdagavond 8 en 15 september 2022 is er vanaf 19.30 uur introductie en vrij spelen voor de nieuwe en bestaande teams. 
De​ ​eerste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ 22 september 2022. 
De​ ​laatste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ 08 december ​2022.   

Hoe komt de eindstand tot stand?

Bij de bepaling van de eindstanden is het totaal behaalde wedstrijdpunten ( per avond maximaal 10) bepalend. Bij twee gelijk geëindigde teams is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Is dat ook gelijk is het game totaal van die wedstrijd doorslaggevend. Is ook dat gelijk dan wordt gekeken naar saldo (gewonnen - verloren games) gedurende de gehele competitie. Geeft zelfs dat geen beslissing wordt er geloot.

Eindigen er drie of meer teams gelijk, is het game saldo bepalend. Is dat gelijk dan beslist het aantal gewonnen games. Is dat ook gelijk dan beslist het minst verloren aantal games. Is zelfs daarna geen beslissing gevallen dan wordt er geloot.Het bedrijfstafeltennistoernooi wordt traditioneel besloten met het individueel Open Bedrijfstafeltennis Toernooi, tevens toegankelijk voor sponsoren. De speeldatum daarvoor is zoals eerder gemeld vastgesteld op donderdagavond 21 april 2022.

Aan dit toernooi kunnen alle spelers meedoen van de bedrijfstafeltenniscompetitie en spelers namens sponsoren en andere geïnteresseerde bedrijven uit de Edese regio. De commissie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers per bedrijf te maximaliseren. De poule indeling zal in principe uit niet meer dan acht spelers bestaan.

Hoe werkt de competitie

Elke donderdagavond wordt om 19.45 uur gestart met de wedstrijden. Daar willen we, gezien het feit dat nog velen van ons moeten/mogen werken, ook de hand aan houden.
Als organisatie zullen we er meer op letten dat, ook als is er nog maar 1 of 2 spelers aanwezig, op dit tijdstip wordt begonnen met de wedstrijden.

Het is verstandig om wat eerder aanwezig te zijn, zodat je nog even in kan spelen, het competitieformulier kunt invullen en een lekker kopje koffie drinken.
Peter Groen , Wim Spelt en Arjan de Boer zijn tijdig aanwezig zijn om uit te leggen hoe de competitieformulieren moeten worden ingevuld. Vragen rond de voorgift berekening enz. kunnen worden toegelicht.
Wim Spelt reikt elke avond de wedstrijdformulieren uit en deelt ook per tafel 1 formulier uit met de vooraf bepaalde voorgiftregeling. Dit formulier dient door elke tafel met het wedstrijdformulier te worden ingeleverd bij wedstrijdleider Peter Groen. Wim Spelt geeft ook aan op welke tafel de wedstrijd wordt gespeeld. Graag na afloop van de wedstrijd de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk volledig ingevuld bij de bar inleveren.
Peter Groen zorgt dat de standen en individuele scores worden bijgewerkt.

Wim Spelt en Eip Janssen zorgen er voor dat er een verslag opgeleukt met foto’s op de internetsite van onze mediapartner EdeStad.nl en TTV Ede komt te staan. Dit geeft extra aandacht voor uw bedrijf of sponsor. Ziet u iets leuks dat het vermelden waard is noteer dat dan op de achterzijde van het uitslagenbriefje. Wellicht komt het in het verslag terug!

Klasse indeling

Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast.

Vuistregel

Bij een winstpercentage tussen ongeveer 35 en ongeveer 60 % blijft de indeling ongewijzigd.
Lager dan ongeveer 35 % zakt men een niveau. De laagste klasse is drie. Nieuwkomers, die slechts recreatief hebben gespeeld, kunnen in klasse vier worden ingeschaald. Hoger dan ongeveer 60 % stijgt men een klasse.

Er wordt gespeeld met een team van 3 of 4 mensen. Drie spelers spelen altijd alle individuele partijen. In het dubbel mag een persoon extra worden ingezet. Per speelavond mag een team maximaal twee competitiespelers ( Tafeltennisbond) opstellen. Hier wordt strikt de hand aan gehouden en zijn geen afwijkingen mogelijk.

Spelers die aangemeld/ingeschreven zijn bij het desbetreffende team spelen voor de punten. Invallers die niet aangemeld/ingeschreven zijn bij een team spelen niet voor de punten. De procenten-bokaal kan alleen worden gewonnen door spelers die minimaal 50% van het aantal wedstrijden hebben meegedaan. Dat is voor deze editie afgerond op 5 wedstrijden. Bij onvoorziene omstandigheden kan overleg worden gepleegd met wedstrijdleider Peter Groen. Hij kan bij hoge uitzondering dispensatie verlenen. 

Een speler kan slechts bij 1 team aangemeld/ingeschreven zijn.
Het team dat niet compleet achter de tafel verschijnt, krijgt automatisch een 3-0 nederlaag, per te spelen wedstrijd, op het wedstrijdformulier bijgeschreven. Reglementair besliste partijen tellen niet mee voor de individuele berekening van de score. Iedere teamspeler speelt per wedstrijd 3 enkelpartijen en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. Let op bij de dubbel moet je om de beurt de bal raken! In totaal worden er dus 10 wedstrijden gespeeld. Er worden gespeeld volgens het best of three systeem, dus 2-0, 2-1,0-2 of 1-2.

De puntentelling is hiervoor al weergegeven. Alleen als de tegenstander in dezelfde klasse speelt moet er na elke game 2 punten verschil zijn. Wordt het 10-10 dan serveer je om de beurt net zo lang tot het verschil 2 punten is. Deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alleen wedstrijdpunten ( max 10 punten per avond) mee. De voorgift is hiervoor al weer gegeven. 

Bij elke wedstrijd moet er iemand tellen. Dit kan in een onderling af te spreken ‘om en om’ systeem gebeuren. Telborden zijn voldoende in de zaal te vinden. 

Alle uitslagen vul je in op het competitieformulier. Na afloop geef je de formulieren af aan de bar (meestal Peter Groen)
Vragen en/of suggesties over het verloop van deze competitie kunnen worden voorgelegd aan competitieleider Peter Groen. Hij zal, indien dit document daarin niet voorziet, een beslissing nemen.

Tijdens alle speelavonden is de bar geopend en staat men klaar een hapje en een drankje te serveren.
Als organisatie willen we graag 1 aanspreekpunt per team in ons bezit hebben, met haar of hem kan overlegd worden indien nodig.
Wij willen graag van elk team een naam met emailadres ontvangen.

Rest​ ​ons​ ​jullie​ ​heel​ ​veel​ ​tafeltennis​ ​plezier​ ​te​ ​wensen.

Namens de organisatie met sportieve groet;

Peter Groen
Arjan de Boer 
Wim Spelt

Teams:

1. Tapasia.
2. B & M Transport Service B.V.  
3. D & O Administratie en Belastingadvies
4. Midgetgolf De Dikkenberg
5. Suksabai B.V.
6. Fantaziehuis
7. Uw Pianowinkel
8. Spelt Financiële Adviseurs
9. Grandcafé Mr. Bojangels
10. Massagepraktijk De Cirkel-Ede
11. Bengelmedia

Programma Najaar 2022 Bedrijfscompetitie TTV EDE

8-9-2022 Vrij spelen en introductie voor nieuwe deelnemers
15-9-2022 Vrij spelen en introductie voor nieuwe deelnemers
22-9-2022 VRIJ - B & M transportservice BV
Suksabai BV - Fantaziehuis
D & O Administratie en belastingadvies - Massagepraktijk De Cirkel
Midgetgolf De Dikkenberg - Grand Café Mr. Bojangels
Tapasia - Uw pianowinkel
Bengelmedia - Spelt financiële adviseurs
29-9-2022 B & M transportservice BV - Spelt financiële adviseurs
Uw pianowinkel - Bengelmedia
Grand Café Mr. Bojangels - Tapasia
Massagepraktijk De Cirkel - Midgetgolf De Dikkenberg
Fantaziehuis - D & O Administratie en belastingadvies
VRIJ - Suksabai BV
6-10-2022 Suksabai BV - B & M transportservice BV
D & O Administratie en belastingadvies - VRIJ
Midgetgolf De Dikkenberg - Fantaziehuis
Tapasia - Massagepraktijk De Cirkel
Bengelmedia - Grand Café Mr. Bojangels
Spelt financiële adviseurs - Uw pianowinkel
13-10-2022 B & M transportservice BV - Uw pianowinkel
Grand Café Mr. Bojangels - Spelt financiële adviseurs
Massagepraktijk De Cirkel - Bengelmedia
Fantaziehuis - Tapasia
VRIJ - Midgetgolf De Dikkenberg
Suksabai BV - D & O Administratie en belastingadvies
20-10-2022 D & O Administratie en belastingadvies - B & M transportservice BV
Midgetgolf De Dikkenberg - Suksabai BV
Tapasia - VRIJ
Bengelmedia - Fantaziehuis
Spelt financiële adviseurs - Massagepraktijk De Cirkel
Uw pianowinkel - Grand Café Mr. Bojangels
27-10-2022 VRIJ IVM HERFSTVAKANTIE VRIJ IVM HERFSTVAKANTIE
3-11-2022 B & M transportservice BV - Grand Café Mr. Bojangels
Massagepraktijk De Cirkel - Uw pianowinkel
Fantaziehuis - Spelt financiële adviseurs
VRIJ - Bengelmedia
Suksabai BV - Tapasia
D & O Administratie en belastingadvies - Midgetgolf De Dikkenberg
10-11-2022 Midgetgolf De Dikkenberg - B & M transportservice BV
Tapasia - D & O Administratie en belastingadvies
Bengelmedia - Suksabai BV
Spelt financiële adviseurs - VRIJ
Uw pianowinkel - Fantaziehuis
Grand Café Mr. Bojangels - Massagepraktijk De Cirkel
17-11-2022 B & M transportservice BV - Massagepraktijk De Cirkel
Fantaziehuis - Grand Café Mr. Bojangels
VRIJ - Uw pianowinkel
Suksabai BV - Spelt financiële adviseurs
D & O Administratie en belastingadvies - Bengelmedia
Midgetgolf De Dikkenberg - Tapasia
24-11-2022 Tapasia - B & M transportservice BV
Bengelmedia - Midgetgolf De Dikkenberg
Spelt financiële adviseurs - D & O Administratie en belastingadvies
Uw pianowinkel - Suksabai BV
Grand Café Mr. Bojangels - VRIJ
Massagepraktijk De Cirkel - Fantaziehuis
1-12-2022 B & M transportservice BV - Fantaziehuis
VRIJ - Massagepraktijk De Cirkel
Suksabai BV - Grand Café Mr. Bojangels
D & O Administratie en belastingadvies - Uw pianowinkel
Midgetgolf De Dikkenberg - Spelt financiële adviseurs
Tapasia - Bengelmedia
8-12-2022 Bengelmedia - B & M transportservice BV
Spelt financiële adviseurs - Tapasia
Uw pianowinkel - Midgetgolf De Dikkenberg
Grand Café Mr. Bojangels - D & O Administratie en belastingadvies
Massagepraktijk De Cirkel - Suksabai BV
Fantaziehuis - VRIJ