Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Programma TTV EDE/EdeStad.nl BedrijfsTafeltenniscompetitie

Voorjaar 2023

Beste deelnemer(s)

In deze bijlage tref je het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltenniscompetitie Voorjaar 2023 aan.
Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning..

Organisatie

Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Voorzitter: Arjan de Boer ​(​ ​Email:​ ajgdeboer@gmail.com ​ ​of 0625336623)
Competitieleider: Peter​ ​Groen​ ​(Email: petergroen6741@gmail.com of 0623229316)
Publiciteit en tafelindeling:​ ​Wim​ ​Spelt​  wdspelt@hotmail.com / 0612179646 

Deelnemers

Er​ ​doen​ ​deze​ ​aflevering​ ​11​ ​teams​ ​mee. Ede​ ​Stad​ ​blijft​ ​ook​ ​nu ​haar​ ​naam verbinden ​ aan​ ​onze​ ​competitie​ ​met​ ​verslaglegging​ in​ ​Ede​ ​Stad​ ​Digitaal​ ​en ​in de woensdagkrant. De​ ​speelavond ​ is​ ​ de​ ​ donderdag.​ ​ Er is door de competitiecie. besloten dat er in principe geen wedstrijd kan worden verzet. In een enkel geval(calamiteit) kan de wedstrijdleiding een wedstrijd verzetten. Een verzoek daartoe kan 1 week van tevoren via Wim Spelt  ingediend worden(emailadres en mobiele telefoonnummer zie hierboven). Wim Spelt communiceert dit met alle commissieleden en kan bij uitzondering beslissen of deze wedstrijd wordt verzet. Verzette wedstrijden dienen altijd in dezelfde week of de week erna te worden ingehaald.

Poule systeem

Gekozen is om het systeem zodanig op te zetten dat er voor een ieder zoveel mogelijk gespeeld gaat worden. Daarom is er gekozen voor dezelfde opzet als in de vorige competitie, dus 1 poule van 11 teams waarin alle teams 1x tegen elkaar spelen.
Een week nadat de reguliere competitie is afgelopen spelen we het individuele- en bedrijfstoernooi.
Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld is bekend wie de winnaar is van deze najaar editie.
Deze aflevering wordt gespeeld conform het NTTB systeem, dus elke partij is 1 punt. Voor de procentenbeker(individueel) tellen alle games mee. Er wordt gespeeld volgens het best of three systeem. Er kan door een team dus maximaal 10 punten per wedstrijd worden gehaald.
Het voorgiftsysteem blijft hetzelfde als in de afgelopen voorjaar editie. In dit systeem begint iedereen met 0 punten maar moet de sterkste qua klasse meer punten scoren.

Dit systeem verloopt dan als volgt:

Bij 1 klasse verschil moet de sterkste speler tot 13 punten spelen, de minst sterke tot 11 punten
Bij 2 klassen verschil tot 15 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 3 klassen verschil tot 16 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 4 klassen verschil tot 17 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 5 klassen verschil tot 18 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 6 klassen verschil tot 19 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 7 klassen verschil tot 20 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 8 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 9 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 10 punten
Bij 10 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 9 punten
Bij 11 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 8 punten
Bij 12 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 7 punten
Bij 13 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 6 punten

De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten van de wedstrijden van het najaar 2022, waarbij wel rekening is gehouden met de nieuwe puntentellingen. Hierdoor kunnen sommige spelers die net onder 60% scoorden of daarnet op of boven zaten een klasse hoger zijn ingedeeld. Dit is door de commissie zorgvuldig bekeken en unaniem vastgesteld. Door deze puntentelling is dit ook niet meer dan redelijk, immers de sterkere speler heeft ook meer kans om punten te behalen. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen en tevens worden meegezonden met dit document. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald.
Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie geldig.
Een deelnemend team mag tijdens een wedstrijd maximaal twee spelers opstellen die regelmatig in competitieverband tafeltennisbond ( NTTB/Gelre of andere NTTB afdeling) spelen. Als competitiespelers worden beschouwd spelers die gemiddeld minimaal vier keer in competitieverband bij de NTTB/Gelre of andere afdeling zijn uitgekomen. Daarbij wordt gekeken naar het afgelopen seizoen van najaar 2022.
De competitieleider (Peter Groen) zal dit bewaken.
De commissie is zich er terdege van bewust dat het een bedrijfstafeltenniscompetitie is en moet blijven. Daaraan wil zij vooralsnog niet tornen. Wel zullen de regels naar de geest en niet alleen naar de letter in een voorkomend geval worden gehanteerd.

Start en einde

Op donderdagavond 19 januari 2023 is er vanaf 19.30 uur introductie en vrij spelen voor de nieuwe en bestaande teams. 
De​ ​eerste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​   26 januari 2023. 
De​ ​laatste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​  13 april ​2023. 
Op donderdag 20 april 2023 wordt het individuele- en bedrijfseindtoernooi gehouden waarbij alle sponsors worden uitgenodigd.  

Hoe komt de eindstand tot stand?

Bij de bepaling van de eindstanden is het totaal behaalde wedstrijdpunten ( per avond maximaal 10) bepalend. Bij twee gelijk geëindigde teams is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Is dat ook gelijk is het game totaal van die wedstrijd doorslaggevend. Is ook dat gelijk dan wordt gekeken naar saldo (gewonnen - verloren games) gedurende de gehele competitie. Geeft zelfs dat geen beslissing wordt er geloot.

Eindigen er drie of meer teams gelijk, is het game saldo bepalend. Is dat gelijk dan beslist het aantal gewonnen games. Is dat ook gelijk dan beslist het minst verloren aantal games. Is zelfs daarna geen beslissing gevallen dan wordt er geloot. Het bedrijfstafeltennistoernooi wordt traditioneel besloten met het individueel Open Bedrijfstafeltennis Toernooi, tevens toegankelijk voor sponsoren. De speeldatum daarvoor is zoals eerder gemeld vastgesteld op donderdagavond 20 april 2023.

Aan dit toernooi kunnen alle spelers meedoen van de bedrijfstafeltenniscompetitie en spelers namens sponsoren en andere geïnteresseerde bedrijven uit de Edese regio. De commissie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers per bedrijf te maximaliseren. De poule indeling zal in principe uit niet meer dan acht spelers bestaan.

Hoe werkt de competitie

Elke donderdagavond wordt om 19.45 uur gestart met de wedstrijden. Daar willen we, gezien het feit dat nog velen van ons moeten/mogen werken, ook de hand aan houden. Als organisatie zullen we er meer op letten dat, ook als is er nog maar 1 of 2 spelers aanwezig, op dit tijdstip wordt begonnen met de wedstrijden.

Het is verstandig om wat eerder aanwezig te zijn, zodat je nog even in kan spelen, het competitieformulier kunt invullen en een lekker kopje koffie drinken. Peter Groen , Wim Spelt en Arjan de Boer zijn tijdig aanwezig zijn om uit te leggen hoe de competitieformulieren moeten worden ingevuld. Vragen rond de voorgift berekening enz. kunnen worden toegelicht.

Wim Spelt reikt elke avond de wedstrijdformulieren uit en deelt ook per tafel 1 formulier uit met de vooraf bepaalde voorgiftregeling. Dit formulier dient door elke tafel met het wedstrijdformulier te worden ingeleverd bij wedstrijdleider Peter Groen. Wim Spelt geeft ook aan op welke tafel de wedstrijd wordt gespeeld. Graag na afloop van de wedstrijd de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk volledig ingevuld bij de bar inleveren.
Peter Groen zorgt dat de standen en individuele scores worden bijgewerkt.

Wim​ ​Spelt maakt voor Ede Stad wekelijks het wedstrijdverslag en ​zorgt​ ​ervoor​ dat​ dit verslag​ ​op​ de​ internetsite​ van​ ​onze​ ​mediapartner​ ​EdeStad.nl ​en​ ​op de website van TTV​ Ede​ ​komt​ ​te ​ staan.​ ​Dit​​ geeft​ ​extra aandacht ​ voor​ uw​ bedrijf​ of sponsor.​ ​ Ziet u iets leuks dat het vermelden​ waard is noteer​  dat​ dan​ ​op​ ​de​ ​achterzijde ​ ​van​ ​het​ ​uitslagenbriefje.​ ​Wellicht​ ​ komt​ ​het​ dan ​in​ ​het​ ​verslag​ van de media ​terug.  

Klasse indeling

Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast.

Vuistregel

Bij een winstpercentage tussen ongeveer 35 en ongeveer 60 % blijft de indeling ongewijzigd.
Lager dan ongeveer 35 % zakt men een niveau. De laagste klasse is drie. Nieuwkomers, die slechts recreatief hebben gespeeld, kunnen in klasse vier worden ingeschaald. Hoger dan ongeveer 60 % stijgt men een klasse.

Er wordt gespeeld met een team van 3 of 4 mensen. Drie spelers spelen altijd alle individuele partijen. In het dubbel mag een persoon extra worden ingezet. Per speelavond mag een team maximaal twee competitiespelers ( Tafeltennisbond) opstellen. Hier wordt strikt de hand aan gehouden en zijn geen afwijkingen mogelijk.

Spelers die aangemeld/ingeschreven zijn bij het desbetreffende team spelen voor de punten. Invallers die niet aangemeld/ingeschreven zijn bij een team spelen niet voor de punten. De procenten-bokaal kan alleen worden gewonnen door spelers die minimaal 50% van het aantal wedstrijden hebben meegedaan. Dat is voor deze editie afgerond op 5 wedstrijden. Bij onvoorziene omstandigheden kan overleg worden gepleegd met wedstrijdleider Peter Groen. Hij kan bij hoge uitzondering dispensatie verlenen. 

Een speler kan slechts bij 1 team aangemeld/ingeschreven zijn.
Het team dat niet compleet achter de tafel verschijnt, krijgt automatisch een 3-0 nederlaag, per te spelen wedstrijd, op het wedstrijdformulier bijgeschreven. Reglementair besliste partijen tellen niet mee voor de individuele berekening van de score. Iedere teamspeler speelt per wedstrijd 3 enkelpartijen en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. Let op bij de dubbel moet je om de beurt de bal raken! In totaal worden er dus 10 wedstrijden gespeeld. Er worden gespeeld volgens het best of three systeem, dus 2-0, 2-1,0-2 of 1-2.

De puntentelling is hiervoor al weergegeven. Alleen als de tegenstander in dezelfde klasse speelt moet er na elke game 2 punten verschil zijn. Wordt het 10-10 dan serveer je om de beurt net zo lang tot het verschil 2 punten is. Deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alleen wedstrijdpunten ( max 10 punten per avond) mee. De voorgift is hiervoor al weer gegeven. 

Bij elke wedstrijd moet er iemand tellen. Dit kan in een onderling af te spreken ‘om en om’ systeem gebeuren. Telborden zijn voldoende in de zaal te vinden. 

Alle uitslagen vul je in op het competitieformulier. Na afloop geef je de formulieren af aan de bar (meestal Peter Groen)
Vragen en/of suggesties over het verloop van deze competitie kunnen worden voorgelegd aan competitieleider Peter Groen. Hij zal, indien dit document daarin niet voorziet, een beslissing nemen.

Tijdens alle speelavonden is de bar geopend en staat men klaar een hapje en een drankje te serveren.
Als organisatie willen we graag 1 aanspreekpunt per team in ons bezit hebben, met haar of hem kan overlegd worden indien nodig.
Wij willen graag van elk team een naam met emailadres ontvangen.

Rest​ ​ons​ ​jullie​ ​heel​ ​veel​ ​tafeltennis​ ​plezier​ ​te​ ​wensen.

Namens de organisatie met sportieve groet;

Peter Groen
Arjan de Boer 
Wim Spelt

Teams:

1. Tapasia.
2. B & M Transport Service B.V.  
3. D & O Administratie en Belastingadvies
4. Midgetgolf De Dikkenberg
5. Suksabai B.V.
6. Fantaziehuis
7. Uw Pianowinkel
8. Spelt Financiële Adviseurs
9. Grandcafé Mr. Bojangels
10. Massagepraktijk De Cirkel-Ede
11. Bengelmedia

Programma Voorjaar 2023 Bedrijfscompetitie TTV EDE

26-1-2023 Midgetgolf De Dikkenberg - Vrij
Bengelmedia - B & M Transportdiensten BV
Suksabai BV - Massagepraktijk De Cirkel Ede
Tapasia - Spelt Financieel Advies
D & O  Adminstratie en Belastingadvies - Uw pianowinkel
Fantaziehuis - Grand café Mr. Bojangels
2-2-2023 Fantaziehuis - Vrij
Grand café Mr. Bojangels - D & O  Adminstratie en Belastingadvies
Uw pianowinkel - Tapasia
Spelt Financieel Advies - Suksabai BV
Massagepraktijk De Cirkel Ede - Bengelmedia
B & M Transportdiensten BV - Midgetgolf De Dikkenberg
9-2-2023 Vrij - B & M Transportdiensten BV
Midgetgolf De Dikkenberg - Massagepraktijk De Cirkel Ede
Bengelmedia - Spelt Financieel Advies
Suksabai BV - Uw pianowinkel
Tapasia - Grand café Mr. Bojangels
D & O  Adminstratie en Belastingadvies - Fantaziehuis
16-2-2023 D & O  Adminstratie en Belastingadvies - Vrij
Fantaziehuis - Tapasia
Grand café Mr. Bojangels - Suksabai BV
Uw pianowinkel - Bengelmedia
Spelt Financieel Advies - Midgetgolf De Dikkenberg
Massagepraktijk De Cirkel Ede - B & M Transportdiensten BV
23-2-2023 Suksabai BV - Vrij
Tapasia - Bengelmedia
D & O  Adminstratie en Belastingadvies - Midgetgolf De Dikkenberg
Fantaziehuis - B & M Transportdiensten BV
Grand café Mr. Bojangels - Massagepraktijk De Cirkel Ede
Uw pianowinkel - Spelt Financieel Advies
2-3-2023 Vrij - Spelt Financieel Advies
Massagepraktijk De Cirkel Ede - Uw pianowinkel
B & M Transportdiensten BV - Grand café Mr. Bojangels
Midgetgolf De Dikkenberg - Fantaziehuis
Bengelmedia - D & O  Adminstratie en Belastingadvies
Suksabai BV - Tapasia
9-3-2023 Tapasia - Vrij
D & O  Adminstratie en Belastingadvies - Suksabai BV
Fantaziehuis - Bengelmedia
Grand café Mr. Bojangels - Midgetgolf De Dikkenberg
Uw pianowinkel - B & M Transportdiensten BV
Spelt Financieel Advies - Massagepraktijk De Cirkel Ede
16-3-2023 Vrij - Massagepraktijk De Cirkel Ede
B & M Transportdiensten BV - Spelt Financieel Advies
Midgetgolf De Dikkenberg - Uw pianowinkel
Bengelmedia - Grand café Mr. Bojangels
Suksabai BV - Fantaziehuis
Tapasia - D & O  Adminstratie en Belastingadvies
23-3-2023 Vrij - Uw pianowinkel
Spelt Financieel Advies - Grand café Mr. Bojangels
Massagepraktijk De Cirkel Ede - Fantaziehuis
B & M Transportdiensten BV - D & O  Adminstratie en Belastingadvies
Midgetgolf De Dikkenberg - Tapasia
Bengelmedia - Suksabai BV
30-3-2023 Bengelmedia - Vrij
Suksabai BV - Midgetgolf De Dikkenberg
Tapasia - B & M Transportdiensten BV
D & O  Adminstratie en Belastingadvies - Massagepraktijk De Cirkel Ede
Fantaziehuis - Spelt Financieel Advies
Grand café Mr. Bojangels - Uw pianowinkel
6-4-2023 VRIJ (Zaal bezet) VRIJ (Zaal bezet)
13-4-2023 Vrij - Grand café Mr. Bojangels
Uw pianowinkel - Fantaziehuis
Spelt Financieel Advies - D & O  Adminstratie en Belastingadvies
Massagepraktijk De Cirkel Ede - Tapasia
B & M Transportdiensten BV - Suksabai BV
Midgetgolf De Dikkenberg - Bengelmedia
20-4-2023 INDIVIDUEEL (INCL OVERIGE SPONSOREN)