Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Privacy Policy

Hieronder leest u de Privacy Policy van TTV Ede en het certificaat dat wij AVG compliant zijn, maw dat TTV Ede de privacy van alle leden conform de wet nastreeft.

Dit is de privacy policy van Tafeltennisvereniging BIT.NL, gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120864 (hierna: "TTV Ede"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens TTV Ede verwerkt wanneer u onder andere de website www.ttvbit.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website www.ttvbit.nl aangeduid als: www.ttvbit.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wanneer u www.ttvbit.nl bezoekt vraagt TTV Ede (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt van Tafeltennisvereniging TTV Ede.
1.2 Daarnaast verzamelt en gebruikt TTV Ede persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:
(a) cookies.
1.3 TTV Ede verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) naw;
(c) e-mailadres;
(d) mobiel/telefoonnummer;
(e) leeftijd;
(f) geslacht;
(g) bankrekeningnummer.
1.4 TTV Ede gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE
2.1 TTV Ede gebruikt op www.ttvbit.nl cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door TTV Ede en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (avg@ttvbit.nl).

2.2 Wanneer in het kader van het gebruik van cookies informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
3.1 U kunt contact opnemen met TTV Ede via avg@ttvbit.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop TTV Ede persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die TTV Ede met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door TTV Ede.

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
4.1 TTV Ede zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
4.2 TTV Ede zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

5. DERDEN
5.1 TTV Ede zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of TTV Ede daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
6.1 . N.v.t momenteel
6.2 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE
7.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
8.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.