Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Overlijdensbericht met rouwkaart Steven Koster

Met verslagenheid heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van ons trouwe lid Steven Koster. Steven overleed 17 augustus na een kort maar hevig ziekbed. Hij is 80 jaar geworden.

Steven is decennia lang actief geweest binnen onze club en werd in november 2020 benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was een gedreven lid en heeft veel tijd en energie gestoken in het reilen en zeilen van onze vereniging, onder andere als bestuurslid en trekker van het op een hoog peil brengen van de training aan nieuwe leden/recreanten.

Hij was kortom een echte verenigingsman, die wij veel dank verschuldigd zijn en die wij zeer zullen missen.

Wij wensen Stevens vrouw Francine, zijn kinderen en familie en uiteraard ook de leden die veel met Steven op hebben getrokken – wij denken daarbij vooral aan de 55plus groep – heel veel sterkte voor de komende tijd.

Tijdens het komend toernooi op zaterdag 20 augustus zullen wij een minuut stilte houden ter nagedachtenis aan ons trouwe lid Steven.

Het bestuur van TTV Ede,
Wim, Peter, Remco, Martha, Rémon en Yorick

Rouwkaart: