Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Sponsors in het zonnetje

Voor aanvang van de competitie op zaterdag 17 september j.l van de teams 1, 2, 3 en eerste jeugdteam mochten we als vereniging een aantal nieuwe sponsors voorstellen.

We zijn heel blij met de Stersponsors B & M Transportservice en Spelt Financiële Adviseurs. Ook Bengelmedia mochten we als nieuwe subsponsor begroeten. Daarnaast hebben we nog als nieuwe bordsponsors: DELUX Kozijnen, Fietsvoordeelshop.nl, Game 11, DAKA Sport, Maakmijnwebsite.nl, CHDR en ITN.

Met dank aan de sponsorcommissie en met inbreng van leden hebben we het verlies van Bit.nl zo goed als kunnen ondervangen. Met de stersponsors en de leden van team 1 hebben daarna een korte fotosessie gehouden.

Stersponsors omringt door Team1

Als bestuur zijn we ook erg ingenomen met het enthousiasme van onze beide hoofdtrainers waardoor ons ledenbestand, met vooral toename bij de jeugd, ruim boven de 160 is gestegen.

Door het goede en stimulerende werk van Frank du Bois en Michiel Schimmel zijn inmiddels een aantal hulptrainers bereid gevonden om mee te werken te weten Elvé Haeck, Manuel van Leeuwen, Joshua Jonkman en Maarten Loeve. Ook is Ton Lindeboom is toegetreden tot de trainersstaf en begeleid de jeugd samen met Carola Broelman.

Voor de recreanten op woensdagavond is een tweetal leden bereid gevonden om training te geven, te weten Henny Pouw en Thije van Es. Met Ton Sandbrink voor de dinsdag training is onze technische staf voorlopig op orde.

We zijn ook erg blij met het grote aantal vrijwilligers binnen onze vereniging, het aantal is inmiddels opgelopen tot boven de 60 personen op allerlei gebied. De onderhoudsploeg, Hans Andeweg, Marion van Aubel, Jan Oosterbeek en Albert Nauta hebben veel werk verricht in en om het gebouw met reclameborden en vervanging van de verlichting op het dak.

Ook het wedstrijd secretariaat voor senioren en de jeugd vergt veel werk, beiden zijn we veel dank verschuldigd evenals websitebeheerder Wim van Ooijen met Juul Spies als aanspreekpunt bij BIT. Ook de feestcommissie is op orde met een aantal mensen evenals toernooiorganisatie met Peter Groen/Henny Pouw en Eip Jansen(55+).

Ook de barbezetting op zaterdag is weer prima voor elkaar.

Kortom, als bestuur zijn wij ondanks de coronaperikelen van de afgelopen jaren, blij met de inzet van iedereen waardoor we met elkaar in een goede sfeer vereniging mogen zijn. Een ding is zeker, we kunnen dit alleen samen voor elkaar kunnen krijgen, waarvoor dank aan alle leden.

Voor de nabije toekomst zijn er nog wel een paar urgente zaken die wij als bestuur op korte termijn gaan oppakken. Met name de verduurzaming van ons gebouw(verwarming/koeling enz.) proberen we het gas loze tijdperk in te gaan. Ook de buitenzijde van het gebouw is nog aan een opknapbeurt toe.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dat gebied.

Namens het bestuur van Tafeltennisvereniging Ede,
Peter, Yorick, Remon, Martha, Remco en Wim